Kontakty
Potřebuju pomoc, radu nebo vzdělávání

Potřebuju pomoc, radu nebo vzdělávání

S čím Vám můžeme pomoci...

Chci vědět víc o CAP

Chci vědět víc o CAP

Co děláme, naše poslání...

Poskytujeme preventivní, poradenské a terapeutické služby zaměřené na snižování dopadu rizikových forem chování, zejména pak chování závislostního. Naše činnost napomáhá snižovat zdravotní a společenské dopady závislostního chování na jednotlivce, jeho blízké a celou společnost.

Naše organizace klade velký důraz na kvalitu a přístupnost služeb, které poskytujeme. Naši pracovníci mají potřebné vzdělání a pravidelně se účastní odborných supervizí. Úspěch naší práce je založen na aktivním zapojení klientů, proto podporujeme otevřený dialog a společné hledání nejlepších řešení vašich situací.

Respektujeme individuální potřeby každého, kdo k nám přijde pro pomoc. Zároveň si velmi ceníme transparentnosti, a proto klienty informujeme o všech možnostech a limitech našich služeb. Naším cílem je vytvořit partnerství, ve němž se naši pracovníci stávají průvodci a podporují klienty v procesu řešení jejich problémů.

Zajistíme, že všechny informace a osobní údaje jsou zpracovávány s nejvyšší mírou bezpečnosti a důvěrnosti, v souladu s platnými zákony.

fab fa-facebook-square
fab fa-instagram-square