Kontakty

CAP pro následnou péči

Pomáháme rozvíjet potenciál vašeho rozhodnutí k úzdravě ze závislosti.

Spojte se s námi

• tel: 725 053 118
• dolecovani@cap.cz
• Doudlevecká 71, 301 00 Plzeň

Provozní doba: Pondělí - pátek, 9:00 - 16:00 (Pouze po předchozím objednání.)

pnp_budova

Image

Podporu směřujeme do rozvíjení dovedností a schopností v těchto oblastech:

• pochopení závislostního jednání a stabilizace v abstinenci
• získávání a udržení zaměstnání, budování a udržení zdravějšího životního stylu a zdravých mezilidských vztahů
• rozvíjení dovedností zacházení s běžnou životní zátěží
• dosažení důstojného bydlení v běžném prostředí
• řešení ekonomických, sociálních i právních dopadů vlastního závislostního jednání 

Naše služby poskytujeme osobám, které již absolvovaly pobytovou léčbu závislosti nebo alespoň tři měsíce abstinují v jiných podmínkách. Jsme zde pro ty, kteří usilují o dosažení nebo udržení životních změn, jež vedou k úzdravě ze závislosti. Naše pomoc je určena také rodinným příslušníkům a blízkým osobám závislých. Poskytujeme podporu jednotlivcům, kteří jsou starší osmnácti let.

Forma poskytování služby je pobytová, s kapacitou 11 lůžek, a ambulantní, s kapacitou 30 klientů. Naším cílem je nabídnout prostředí a nástroje potřebné pro dlouhodobou úzdravu a osobní rozvoj. Jsme připraveni provázet vás na cestě k trvalé změně, ať už jste přímo zasaženi závislostí, nebo hledáte způsoby, jak podpořit své blízké. Naše zkušenosti a odborné znalosti nám umožňují poskytnout vám komplexní a individuálně přizpůsobenou péči, která respektuje jedinečnost vaší situace a podporuje vás na vaší cestě k úzdravě.

Pokud máte zájem o naše služby, můžete nás kontaktovat telefonicky na výše uvedeném čísle, napsat nám na e-mail, nebo rovnou vyplnit a zaslat nebo přinést na naší adresu žádost o program s ubytováním.

Poskytované služby v Následné péči

Strukturovaný doléčovací program s ubytováním

6 měsíců
Program poskytuje komplexní formu podpory lidem, kteří nedávno ukončili pobytovou léčbu závislosti na návykových látkách a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci nebo chtějí vytvořit vhodné životní podmínky v plzeňském regionu. Program zahrnuje ubytování v chráněném prostředí, jak je specifikováno v dokumentu "Podmínky ubytování". Nabízí kombinaci individuální a skupinové terapie, sociální poradenství a socioterapeutické aktivity. Účastníci mají také k dispozici podporu na krizovém telefonu.

Ambulantní doléčování

3-24 měsíců
Určeno pro osoby s funkčním sociálním zázemím. Tato služba nabízí dvě úrovně spolupráce: stabilizační model, který je méně intenzivní a směřuje k sociální a psychické stabilizaci, a růstový model, který je více intenzivní a zaměřuje se na rozvoj osobnosti a životních možností. Program může zahrnovat individuální a skupinovou terapii, sociální poradenství a socioterapeutické aktivity a poskytuje také podporu na krizovém telefonu. Doporučuje se lidem, kteří se vracejí do svého prostředí po léčbě závislosti a hledají podporu pro rozvíjení svých životních možností a udržení abstinence, absolventům strukturovaného doléčovacího programu, kteří se odstěhovali do vlastního bydlení a chtějí zůstat v pravidelném kontaktu, a také těm, kteří po recidivě usilují o stabilizaci.

Poradenství pro osoby blízké závislých

Tento program nabízí buď jednorázové konzultace, nebo sérii navazujících setkání. Cílem je poskytnout prostor pro hledání možných kroků a opatření, která mohou pomoci v nesnadné partnerské nebo rodinné situaci a zmírnit dopady chování závislé osoby na jejich blízké. Tato služba je doporučována především rodičům a partnerům závislých osob. Je dostupná také těm, kteří nemohou využívat poradenské služby v blízkosti svého bydliště; v takovém případě je možné využít konzultace telefonicky nebo prostřednictvím komunikátoru. Služba je rovněž k dispozici klientům jiných služeb CAP, kteří z kapacitních důvodů nemohou tuto službu čerpat na daném pracovišti.

Rodinné a párové poradenství a terapie pro osoby se závislostí a jejich blízké

Určeno osobám se závislostí a jejich blízkým. Program obvykle zahrnuje 3 až 5 navazujících setkání, přičemž v případě potřeby je možné spolupráci prodloužit. Účast v programu je podmíněna stabilizací v abstinenci, která však nemusí být úplná. Hlavním cílem je zmírnění dopadů závislostního chování, stabilizace a posílení rodinného systému, a také pojmenování, nalezení nebo vytvoření funkčních komunikačních strategií a chování. Poradenství doporučujeme párům nebo rodinám, jejichž členové mají zkušenosti se závislostí, a klientům jiných služeb CAP, kteří z kapacitních důvodů nemohou tuto službu čerpat na daném pracovišti.

Ceník služeb

Příspěvek na ubytování v chráněnémbydlení programu následné péče

Vzdělávací seminář (možná prohlídka prostor)

Neviditelné

4.500 Kč /měsíc,
+ 1.000 Kč vratná kauce

1000 Kč /45 min

S kým u nás můžete spolupracovat?

Mgr. et Mgr. Michal Slivkavedoucí programu, psycholog, terapeutslivka@cppt.cz
Profesní životopis
Mgr. Monika Fraňkovásociální pracovnicefrankova@cppt.cz
Profesní životopis
Mgr. Václav Štruncsociální pracovník, terapeutstrunc@cppt.cz
Profesní životopis
Mgr. Vendula Holubovásociální pracovnice, terapeutkaholubova@cppt.cz
Profesní životopis
Mgr. Miroslav Gažáksociální pracovník, terapeutgazak@cppt.cz
Profesní životopis
Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu vlády České republiky, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a za využití vlastních zdrojů.
fab fa-facebook-square
fab fa-instagram-square