Kontakty
Už jen pár dní do uzávěrky registrací přednášejících!

Už jen pár dní do uzávěrky registrací přednášejících!

🧐 Připojte se k nám a svou aktivní účastí sdílejte své zkušenosti, názory a poznatky. Inspiraci pro vaše příspěvky do programu konference můžete hledat na těchto hranicích:
➡️Hranice přijatelného.
Co ještě je (a co už není) přijatelné v interakci mezi pracovníkem/službou a klientem?
Jsou „kardinální pravidla“ užitečná?
Do jaké míry je nutné služby pro klienty designovat expertně a nakolik je možné do tvorby služeb zapojovat jejich uživatele?
➡️Hranice možného.
Co se dá dělat ve chvíli, kdy naše pomoc přestává být účinná?
Jaké jsou naše zkušenosti s individuálním přístupem?
Co z toho, co se nachází těsně za hranicemi našich možností, by opravdu klientovi pomohlo? (A kolik by to stálo?)
Jak se uzdravují lidé, kteří byli vykázáni za hranice služeb?
➡️Hranice udržitelného.
Čeho se pracovníkům ve službách nedostává?
Co ohrožuje udržitelnost služeb?
Jak přicházejí na svět nové služby?
Co mohou udělat klienti pro udržitelnost služeb?
👉 Váš příspěvek může inspirovat a vést k inovacím, které posunou naše obory vpřed! Už teď můžete registrovat svou aktivní i pasivní účast.
📅Registrace vašeho příspěvku, včetně všech přednášejících, je nutná do 31.7.2024.
🌐 Registrace ZDE

Aktualizujeme název organizace! Od července jsme Centrum adiktologické prevence, o.p.s.

Aktualizujeme název organizace! Od července jsme Centrum adiktologické prevence, o.p.s.

Od 1.7. se název naší organizace mění na Centrum adiktologické prevence, o.p.s.

Je to tu...

To, co bylo dlouhé roky s nadějí očekáváno, se nyní stane. Centrum protidrogové prevence a terapie ponese novou podobu svého jména.

To, že jsme novou podobu našeho jména hledali tak dlouho svědčí zejména o tom, že je zkrátka naše a jen tak se ho vzdát není vůbec snadné.

Jakkoli jsme mnohokrát nespokojeně pohlíželi na délku našeho jména, patří k nám.

Je spojeno s mnoha lety dobrodružství, růstu, překonávaných nesnází a inspirativní spolupráce.

Jen to slovo protidrogové.

Tedy hlavně to proti.

To se nám protivilo čím dál víc.

My tu totiž nejsme proti.

My jsem tu pro.

Pro všechny, kteří se vydávají na svou cestu a je fér jim pomoci vidět jejich osobité přednosti,

aby se nezatoulali jinam, než původně zamýšleli.

Pro všechny, kteří jdou těžkou a náročnou cestou a vykročit na jinou jednoduše není snadné.

Pro všechny, kteří už by rádi šli jinudy a zrovna neví kudy.

Pro všechny, kteří se jinudy vydali a nechtějí jít sami.

A tak jsme se rozhodli, že to, co jsme se svým jménem dostali a máme rádi si necháme,

a to co už pozbylo významu, necháme odejít.

 

Díky Centrum protidrogové prevence a terapie.

Díky všem, kdo s námi toto dílo tvoří.

Vítej Centrum adiktologické prevence!

Registrace na XIII. ročník adiktologické konference spuštěna!

Registrace na XIII. ročník adiktologické konference spuštěna!

Registrujte svou pasivní i aktivní účast. Více informací na www.atkonferenceplzen.cz

fab fa-facebook-square
fab fa-instagram-square