Kontakty

CAP - Kontaktní centrum

Pomáháme mírnit škodlivé důsledky závislostního chování.

Spojte se s námi

• tel: 731 522 288
• kcentrum@cppt.cz
• Havířská 11, 301 00 Plzeň

Provozní doba: Pondělí a pátek, 9:30 - 11:30, 12:30 - 15:30 - kontaktní místnost, 16:00 - 17:00; úterý 10:00 - 16:00; středa 9:30 - 11:30, 13:30 - 17:00 (kontaktní místnost pouze pro objednané)

havirska_budova

Image

Kontaktní centrum poskytuje komplexní služby zaměřené na snižování rizik spojených s užíváním návykových látek. Nabízí podporu těm, kteří chtějí abstinovat, i těm, kteří návykové látky stále užívají a chtějí minimalizovat rizika. Pomáháme také rodičům a blízkým těchto osob a pomáháme zlepšit jejich situaci a posílit jejich sociální prostředí.

Poskytujeme odborné sociální služby lidem od 18 let, kteří hledají podporu při řešení sociálních a zdravotních problémů spojených s užíváním návykových látek. Naše služby snižují rizika a důsledky zneužívání návykových látek, nabízejí bezpečný prostor pro řešení problémů a hledání cest ke zmírnění rizik životního stylu a motivaci k životu bez návykových látek.

Sociální poradenství

Tyto služby jsou poskytovány po vzájemné dohodě nebo na základě objednání (např. telefonicky): • Individuální poradenství v oblasti závislosti na návykových látkách • Poradenství pro rodiče a osoby blízké uživatelům návykových látek • Skupiny pro rodiče osoby blízké provozované službami CAP - následné péče • Ambulantní podpora uživatelů návykových látek v abstinenci • Poradenství pro těhotné a matky uživatelky návykových látek (případně otce) • Příprava a zprostředkování léčby závislosti v pobytovém zařízení • Sociální práce včetně komunikace s úřady aj. 

Nízkoprahové služby

Služby jsou dostupné každému, kdo spadá do okruhu osob, jímž je služba poskytována a respektuje kardinální pravidla programu: • Výměnný injekční program • Služby v kontaktní místnosti: potravinový a hygienický servis (PO, ST, PÁ 12 – 15 hod) • Testování a poradenství v oblasti HIV/AIDS, virových hepatitid a zprostředkování zdravotnické péče • Krizová intervence osobní • Telefonické poradenství, telefonická krizová intervence na tel: 377 421 374, mobil: 731 522 288 v otvírací době programu • Základní sociální poradenství, sociální práce, asistenční služba a informační servis • Poradenství v oblasti užívání návykových látek a jejich rizicích, v oblasti infekčních nemocí a jiných zdravotních rizicích spojených s užíváním drog • Základní zdravotnické ošetření a poradenství, zprostředkování návazné zdravotnické péče • Testování gravidity včetně poradenství, zprostředkování návazné zdravotnické a sociální péče.

Ceník služeb

Vzdělávací seminář (možná prohlídka prostor)

Neviditelné

1000 Kč /45 min

S kým se u nás můžete setkat?

Bc. Radek Chocholatý, DiS.vedoucí služby, sociální pracovníkchocholaty@cppt.cz
Profesní životopis
Ivana Kolářovásociální pracovnicekolarova@cppt.cz
Profesní životopis
Anna Regnerovásociální pracovnice, terapeutkaregnerova@cppt.cz
Profesní životopis
Andrea Zezuláková, DiS.sociální pracovnice, terapeutkazezulakova@cppt.cz
Profesní životopis
Mgr. Aneta Holubovásociální pracovnice, terapeutkaa.holubova@cppt.cz
Profesní životopis
Petra Kučerováporadenská pracovnicekucerova@cppt.cz
Profesní životopis
Projekt byl realizován za finanční podpory statutárního města Plzeň a městského obvodu Plzeň 3, Krajského úřadu Plzeňského kraje, Úřadu vlády ČR.
fab fa-facebook-square
fab fa-instagram-square